Resultatsök – jämför utbildningarnas kvalitet


Nu är alla utbildningar i den pågående utvärderingscykeln genomförda. Uppföljning av de som fått bristande kvalitet pågår även under 2015.
Läs mer och se tidplan »

Utbildning eller utvärdering?

En utvärdering består av flera utbildningar. För att se resultaten av alla utbildningar inom en utvärdering klicka på respektive utvärdering i listan nedan.

Nedan kan du välja att se utvärderingen av en specifik utbildning. Kryssa i en eller flera utbildningar. Du kan även söka efter alla utvärderingar som är genomförda på en viss högskola.

Välj utbildning
Välj universitet/högskola
Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »