Resultatsök – jämför utbildningarnas kvalitet


Nu är alla utbildningar i den pågående utvärderingscykeln genomförda. Uppföljning av de som fått bristande kvalitet pågår även under 2015.
Läs mer och se tidplan »

Utbildning eller utvärdering?

En utvärdering består av flera utbildningar. För att se resultaten av alla utbildningar inom en utvärdering klicka på respektive utvärdering i listan nedan.

Nedan kan du välja att se utvärderingen av en specifik utbildning. Kryssa i en eller flera utbildningar. Du kan även söka efter alla utvärderingar som är genomförda på en viss högskola.

Välj utbildning
Välj universitet/högskola
Visar 1 - 20 av 20 varav Bristande: 0, Hög: 15, Mycket hög: 5
Antikens kultur och samhällsliv
Kandidat Göteborgs universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Antikens kultur och samhällsliv
Kandidat Lunds universitet Mycket hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Antikens kultur och samhällsliv
Magister Göteborgs universitet Mycket hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Antikens kulturer
Kandidat Uppsala universitet Mycket hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Arkeologi
Kandidat Göteborgs universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2015
Arkeologi
Kandidat Linnéuniversitetet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Arkeologi
Kandidat Lunds universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Arkeologi
Kandidat Stockholms universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Arkeologi
Kandidat Södertörns högskola Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Arkeologi
Kandidat Umeå universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Arkeologi
Kandidat Uppsala universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Arkeologi
Master Göteborgs universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2015
Arkeologi
Master Stockholms universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2015
Arkeologi
Master Uppsala universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Arkeologi och antikens historia
Master Lunds universitet Mycket hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Historisk arkeologi
Kandidat Lunds universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2015
Historisk osteologi
Kandidat Lunds universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Kulturvård
Kandidat Göteborgs universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Kulturvård
Master Göteborgs universitet Mycket hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2013
Miljöarkeologi
Magister Umeå universitet Hög kvalitet Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård 2015
Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »